SA Dictionary

SA Dictionary

Miễn phí
Từ điển là một máy tính từ điển, mà dịch những gì ta nói và cụm từ
Người dùng đánh giá
4.5  (112 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.9
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   7.8 MB
SA Dictionary là một máy tính từ điển, mà dịch những gì ta nói và cụm từ từ một thứ ngôn ngữ khác. Nó thường dùng khi cô làm việc với một ngôn ngữ. Nó replaces thường giấy từ điển và làm cho anh có nhiều lợi thế.
SA Dictionary là người dẫn Windows điển ở Bulgarie và nó đã trở thành một tiêu chuẩn để người ta dùng máy tính.
Thông tin được cập nhật vào: